JAVNA NABAVKA ULUGA - EDUKACIJA ZAPOSLENIH ZA KONKURISANJE I IMPLEMENTACIJU GRANTOVA EU (JN BR.2/2016-G)