ЈАВНA НАБАВКA-СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА (ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МЗ КОВИЉ, ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МЗ КАЋ, ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА ПЕНЗИОНЕРА У КАЋУ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ЛАЗЕ КОСТИЋА 113 У КОВИЉУ) ОП-2/2020