JAVNA NABAVKA-STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENјEM RADOVA (INVESTICIONO ODRŽAVANјE OBJEKTA MZ KOVILj, INVESTICIONO ODRŽAVANјE OBJEKTA ZA POTREBE MZ KAĆ, IZGRADNјA OBJEKTA DOMA PENZIONERA U KAĆU, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKTA U LAZE KOSTIĆA 113) OP-2/2020