ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА ИЗ СТАМБЕНОГ ФОНДА ГРАДА НОВОГ САДА, ШИФРА: ОП-27/2019