ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ (ШИФРА: ОП-13/2018.)