JAVNA NABAVKA RADOVA – RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANјU OBJEKATA KOJIMA UPRAVLjA GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE (ŠIFRA: ОP-13/2018.)

Preuzmite 6.poziv_.pdf (application/pdf 292 KB)
Preuzmite 8.pojasnjenje.1.pdf (application/pdf 367 KB)
Preuzmite 8.pojasnjenje.2.pdf (application/pdf 292 KB)
Preuzmite odluka_o_dodeli_ugovora.pdf (application/pdf 2553 KB)