ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ШИФРА: ОП-11/2020