JAVNA NABAVKA RADOVA – RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANјU OBJEKATA KOJIMA UPRAVLjA GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, ŠIFRA: OP-11/2020

Preuzmite 6.poziv_.pdf (application/pdf 297 KB)
Preuzmite 8.pojasnjenje.pdf (application/pdf 210 KB)
Preuzmite odluka_op-11-2020.pdf (application/pdf 1200 KB)