ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА - ОП-11/2019 - OБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ РУШЕЊУ ИЛИ СУ У РУШЕВНОМ СТАЊУ