JAVNA NABAVKA RADOVA - OP-11/2019 - OBEZBEĐENјE OBJEKATA KOJI SU NAMENјENI RUŠENјU ILI SU U RUŠEVNOM STANјU