ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА НА ОБЈЕКТУ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ „ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР“, ШИФРА: ОП-35/2019