JAVNA NABAVKA RADOVA – IZRADA PROJEKTA, ISPORUKA I UGRADNјA SOLARNIH PANELA NA OBJEKTU KULTURNE STANICE „OMLADINSKI CENTAR“, ŠIFRA: OP-35/2019