ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „САЈЛОВО“ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (ШИФРА: ОП-21/2018)