JAVNA NABAVKA RADOVA - IZGRADNјA OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE „SAJLOVO“ SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA (ŠIFRA: OP-21/2018)