JАВНА НАБАВКА - НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ