JAVNA NABAVKA - NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA PROTOKOLARNE POTREBE