JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ПРАЋЕЊА МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА У ШТАМПАНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА (ЈН бр.7/2017-Г)