JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGA PRAĆENјA MEDIJSKIH OBJAVA U ŠTAMPANIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA (JN br.7/2017-G)