Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНИ