J A V N I K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U DRUGOJ POLOVINI 2015. GODINI