ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА И НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ИЗ ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА У 2015. ГОДИНИ