IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA I NAMENSKOM KORIŠĆENJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA PO KONKURSU IZ OBLASTI KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA I IZDAVAŠTVA U 2015. GODINI