Читај ми

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИЈЕ ''ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ'' НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

На тероторији Града Новог Сада 9. јуна 2012. године, спроведена је акција ''Велико спремање Србије''. На територији Града сви припремни радови и друге активности на реализацији акције започете су много раније и тим поводом учешће у акцији су узели волонтери и запослени у јавним предузећима, државним и општинским управама, установама културе, приватним предузећима, потом удружења грађана и невладине организације, спортска друштва, ученици и наставници у школама, тако да се Нови Сад може похвалити са 13 750 учесника у акцији. Према достављеним подацима, ове године у акцији је учествовало 16 основних и средњих школа, 9 jавних и jавно-комуналних предузећа, 21 Месна заједница на територији града, 22 привредна друштва и 4 удружења грађана и друштава (НВО).

У току акције уклоњено је приближно 920.113 кг отпада, очишћено је 350.000 m², уклоњено је 19.538 m³ дивљих депонија, покошено је 182.500 m² коровских површина и самоникле вегетације, измуљено је 1.800 m канала. Разастирање депонија је извршено на површини од 28.037 m² и уклоњени су графити са објеката на више локација, а скинути су плакати са објеката који нису предвиђени за оглашавање.

У реализацији акције осим jавних и jавно-комуналних предузећа ( ЈП „ЗИГ“, ЈКП „Пут'', ЈКП „Лисје'', ЈКП „Градско зеленило'', ЈКП „Чистоћа'', ЈКП „Водовод и канализација'', ЈКП ''Стан'', ЈП "Пословни простор"), значајан допринос пружили су Војска Републике Србије, предузећа и грађевинске фирме у људству и са расположивом механизацијом и грађевинским машинама, а коју су уступили без накнаде, затим волонтери, месне заједнице, установе, школе, невладине организације, грађани и друге организације.

Тим поводом се захваљујемо следећим фирмама, приватним лицима и организацијама:

1. ГП ''ГРАДИТЕЉ НС'' ДОО;
2. ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД;
3. ДОО ''Циклонизација'';
4. ГП ''Омега'';
5. ДОО ''ШУША'';
6. ''Неопланта'' АД;
7. ДОО '' ПУТ-ИНВЕСТ'';
8. ВДП '' Шајкашка ''
9. Мијановић Компани
10. ПТТ Србија
11. Јужна Бачка
12. НИС дирекција за IEB
13. Слободан Eгић
14. ГП '' БЕСТ ИЗГРАДЊА ''
15. Травица
16. Пројектомонтажа
17. ДОО Армирач
18. ГПП '' ГРАД – ИНГ '' ДОО
19. КТМ
20. МН '' Лозница ''
21. '' Bulevar company ’’
22. Coca-Cola
23. Mercator-s
24. Комерцијална банка
25. Коteks.viscofan

Такође се захваљујемо и следећим учесницима у акцији без којих иста не би била тако успешна:

- Градска управа за урбанизам и стамбене послове
- Команда гарнизона
- Команда ратне флотиле
- I бригада копнене војске
- Национални парк '' Фрушка гора ''
- Центар за одрживе заједнице
- Друштво одрживог развоја ''ДУНАВ''
- AIESEC Нови Сад
- ДОР "Дунав"
- Скупштина станара Момчила Тапавице 28
- Кајакашки клуб
- Веслачки клуб ''Данубиус 1885'
- УГ ''ЕCO LIFE"
- Еколошко удружење „Акција“
- ЈП '' Војводинашуме ''
- Комунална инспекција
- ЈП ''Железнице Србије''
- све установе културе на територији Града
- основне школе на територији Града
- грађани са децом са Лимана, Грбавице и Телепа, као и
- велики број волонтера који су се пријавили преко званичног сајта „Очистимо Србију“ .

Нови Сад, 11. јун 2012. године