Čitaj mi

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIJE ''VELIKO SPREMANJE SRBIJE'' NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Na terotoriji Grada Novog Sada 9. juna 2012. godine, sprovedena je akcija ''Veliko spremanje Srbije''. Na teritoriji Grada svi pripremni radovi i druge aktivnosti na realizaciji akcije započete su mnogo ranije i tim povodom učešće u akciji su uzeli volonteri i zaposleni u javnim preduzećima, državnim i opštinskim upravama, ustanovama kulture, privatnim preduzećima, potom udruženja građana i nevladine organizacije, sportska društva, učenici i nastavnici u školama, tako da se Novi Sad može pohvaliti sa 13 750 učesnika u akciji. Prema dostavljenim podacima, ove godine u akciji je učestvovalo 16 osnovnih i srednjih škola, 9 javnih i javno-komunalnih preduzeća, 21 Mesna zajednica na teritoriji grada, 22 privredna društva i 4 udruženja građana i društava (NVO).

U toku akcije uklonjeno je približno 920.113 kg otpada, očišćeno je 350.000 m², uklonjeno je 19.538 m³ divljih deponija, pokošeno je 182.500 m² korovskih površina i samonikle vegetacije, izmuljeno je 1.800 m kanala. Razastiranje deponija je izvršeno na površini od 28.037 m² i uklonjeni su grafiti sa objekata na više lokacija, a skinuti su plakati sa objekata koji nisu predviđeni za oglašavanje.

U realizaciji akcije osim javnih i javno-komunalnih preduzeća ( JP „ZIG“, JKP „Put'', JKP „Lisje'', JKP „Gradsko zelenilo'', JKP „Čistoća'', JKP „Vodovod i kanalizacija'', JKP ''Stan'', JP "Poslovni prostor"), značajan doprinos pružili su Vojska Republike Srbije, preduzeća i građevinske firme u ljudstvu i sa raspoloživom mehanizacijom i građevinskim mašinama, a koju su ustupili bez naknade, zatim volonteri, mesne zajednice, ustanove, škole, nevladine organizacije, građani i druge organizacije.

Tim povodom se zahvaljujemo sledećim firmama, privatnim licima i organizacijama:

1. GP ''GRADITELJ NS'' DOO;
2. DOO „KARIN KOMERC MD;
3. DOO ''Ciklonizacija'';
4. GP ''Omega'';
5. DOO ''ŠUŠA'';
6. ''Neoplanta'' AD;
7. DOO '' PUT-INVEST'';
8. VDP '' Šajkaška ''
9. Mijanović Kompani
10. PTT Srbija
11. Južna Bačka
12. NIS direkcija za IEB
13. Slobodan Egić
14. GP '' BEST IZGRADNJA ''
15. Travica
16. Projektomontaža
17. DOO Armirač
18. GPP '' GRAD – ING '' DOO
19. KTM
20. MN '' Loznica ''
21. '' Bulevar company ’’
22. Coca-Cola
23. Mercator-s
24. Komercijalna banka
25. Koteks.viscofan

Takođe se zahvaljujemo i sledećim učesnicima u akciji bez kojih ista ne bi bila tako uspešna:

- Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove
- Komanda garnizona
- Komanda ratne flotile
- I brigada kopnene vojske
- Nacionalni park '' Fruška gora ''
- Centar za održive zajednice
- Društvo održivog razvoja ''DUNAV''
- AIESEC Novi Sad
- DOR "Dunav"
- Skupština stanara Momčila Tapavice 28
- Kajakaški klub
- Veslački klub ''Danubius 1885'
- UG ''ECO LIFE"
- Ekološko udruženje „Akcija“
- JP '' Vojvodinašume ''
- Komunalna inspekcija
- JP ''Železnice Srbije''
- sve ustanove kulture na teritoriji Grada
- osnovne škole na teritoriji Grada
- građani sa decom sa Limana, Grbavice i Telepa, kao i
- veliki broj volontera koji su se prijavili preko zvaničnog sajta „Očistimo Srbiju“ .

Novi Sad, 11. jun 2012. godine