Читај ми

Израда годишњих карата

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да 24. фебруара 2016. године почиње пријем захтева за израду годишњих карата за превоз у градском и приградском саобраћају. Цена годишње карте је 1.650 динара (плус израда 375 динара).

На основу Закључка Градског већа, годишње карте могу да израде следеће категорије корисника услуга превоза:
1. слепа и слабовида лица; oсобе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца;
2. деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак, и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад Града Новог Сада, или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства;
3. особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ;
4. ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата,  корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године
5. избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа  надлежног за здравство и социјалну заштиту;
6. грађани града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада;
7. добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци;
8. деца из породице са троје и више деце, која имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26 године живота;
9. студентима са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом;
10. особама оболелим од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести.                                                                                             
Пратиоцима особа из тачке 1. и 2. годишња карта важи и када се те особе не налазе у возилу.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ КАРАТА:
I  За грађане Новог Сада који су старији од 65 година:
Грађани старији од 65 година дужни су да захтев поднесу лично и да  приложе  фотографију формата као за личну карту и не старију од шест месеци, те да дају личну карту на увид.
Грађани старији од 65 година моћи ће да израде своје карте на свим продајним местима ЈГСП „Нови Сад“:
* Шафарикова улица: 6 до 20 часова
* Железничка станица: 6 до 20 часова
* Футошка пијаца 1: од 6 до 20 часова
* Футошка пијаца 2 (испред Интеса банке ): од 6 до 13 часова
* Ново насеље: од 06 до 20 часова
* Преко пута Лиманске пијаце: од 6 до 20 часова
По завршетку продајног периода у марту, грађани старији од 65 година своје захтеве моћи ће да предају искључиво на шалтеру 12 на МАС.
Готове карте моћи ће да се преузму 3 дана након предаје захтева, на истом месту на коме је захтев предат. 

II За децу из породица са троје и више деце
- Особама из тачке  8.  годишње карте се издају током целе школске године на основу спискова деце, достављених од стране  Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2 (контакт телефон 021/4882-836), којој се корисници услуга превоза требају обратити пре подношења документације ЈГСП „Нови Сад“.
На основу примљених захтева Градска управа формира списак корисника и доставља га ЈГСП „Нови Сад“, након чега путник на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици предаје:
• оригинал захтева за издавање претплатне карте за ђаке и студенте,
• две фотографије (димензија као за личну карту 30х25мм ),
• новац за израду карте
• личну карту или здравствену легитимацију (на увид).
Готове показне карте се преузимају на шалтеру 12, радним данима од 7.00 до 14.45 часова.

III За остале категорије корисника
Захтеви за израду годишњих карата примају се на шалтерима благајне на Међумесној аутобуској станици.
- За особе из тачака 1. до  5. годишње карте се израђују на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије грађана припадају.
- Особама из тачке 7. карте се издају на основу спискова институција којима  припадају, односно на основу Уверења Завода за трансфузију крви о броју добровољних давања крви за датог корисника.
- Особама из тачке 9. и 10. годишње карте се издају на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије корисника припадају, или на основу здравствене документације и потврде од надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци (оригинал на увид).