Читај ми

ИЗРАДА АКЦИОНИХ ПЛАНОВА У ПУНОМ ЈЕКУ ПРЕД ВЕЛИКО ФИНАЛЕ 8. СЕПТЕМБРА У МИЛАНУ

Пројекат TRIBUTE ушао је у последњу фазу реализације и очекује се да буде завршен до септембра 2023. године.

Дана 24. маја Град Сарајево (БиХ) био је домаћин 4. транснационалног састанка мреже учесника TRIBUTE Пројекта у оквиру 8. Форума Европске стратегије за Јадранско-јонски регион (EUSAIR). Догађају су присуствовали представници пројектних партнера и чланови TRIBUTE мреже. Град Сарајево представио је пилот активност ("The concept of mobility island"/”Концепт острва мобилности”) који је реализован као део TRIBUTE Пројекта.

Продужетак трајања Пројекта (у дужини од два месеца) до септембра 2023. године омогућио је пројектним партнерима да израде Акционе планове и размене и објаве још детаљније резултате реализације пилот активности које су се појавиле током последње седнице Управног комитета који је одржан (онлајн) дана 27. јула.

Припрема завршног догађаја у оквиру Пројекта је у току. Он ће бити одржан дана 08. септембра 2023. године у просторијама Politecnico di Milano, у Милану (ИТ) у оквиру Европске конференције о саобраћају (ETC23) где ће бити приказани остварени резултати Пројекта, укључујући и транснационалну стратегију за одрживу мобилност у градовима у Јадранско-јонском региону.

 

Ово саопштење за штампу израђено је уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај саопштења за штампу је искључиво одговорност Партнерства TRIBUTE Пројекта и ни под којим условима не може се сматрати да одражава став Европске уније и/или органа ADRION Програма.

Нови Сад, 4. август 2023. године