Čitaj mi

IZRADA AKCIONIH PLANOVA U PUNOM JEKU PRED VELIKO FINALE 8. SEPTEMBRA U MILANU

Projekat TRIBUTE ušao je u poslednju fazu realizacije i očekuje se da bude završen do septembra 2023. godine.

Dana 24. maja Grad Sarajevo (BiH) bio je domaćin 4. transnacionalnog sastanka mreže učesnika TRIBUTE Projekta u okviru 8. Foruma Evropske strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR). Događaju su prisustvovali predstavnici projektnih partnera i članovi TRIBUTE mreže. Grad Sarajevo predstavio je pilot aktivnost ("The concept of mobility island"/”Koncept ostrva mobilnosti”) koji je realizovan kao deo TRIBUTE Projekta.

Produžetak trajanja Projekta (u dužini od dva meseca) do septembra 2023. godine omogućio je projektnim partnerima da izrade Akcione planove i razmene i objave još detalјnije rezultate realizacije pilot aktivnosti koje su se pojavile tokom poslednje sednice Upravnog komiteta koji je održan (onlajn) dana 27. jula.

Priprema završnog događaja u okviru Projekta je u toku. On će biti održan dana 08. septembra 2023. godine u prostorijama Politecnico di Milano, u Milanu (IT) u okviru Evropske konferencije o saobraćaju (ETC23) gde će biti prikazani ostvareni rezultati Projekta, uklјučujući i transnacionalnu strategiju za održivu mobilnost u gradovima u Jadransko-jonskom regionu.

 

Ovo saopštenje za štampu izrađeno je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za štampu je isklјučivo odgovornost Partnerstva TRIBUTE Projekta i ni pod kojim uslovima ne može se smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili organa ADRION Programa.

Novi Sad, 4. avgust 2023. godine