Читај ми

ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈА ЗБОГ ЗАТВАРАЊА УСПЕНСКЕ УЛИЦЕ

 

ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈА ЗБОГ ЗАТВАРАЊА УСПЕНСКЕ УЛИЦЕ
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-5149/22) одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 15 и 17 због затварања Успенске улице у Новом Саду. Измењен  режим саобраћања аутобуских линија важи 04. августа 2022.године у временском периоду од 16:00 до 24:00 часа. Аутобуси на овим линијама мењају трасу кретања:

ЛИНИЈА БРОЈ 1
Смер ка Лиману: Од раскрснице улица Кисачка и Булевар краља Петра I аутобуси скрећу десно нс Булевар краља Петра I, лево на Булевар ослобођења, лево у  Јеврејску улицу, затим десно на Булевар Михајла Пупина и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер према Клиси: Од раскрснице улица Булевар Михајла Пупина и Јеврејске аутобуси скрећу лево у Јеврејску улицу, десно на Булевар ослобођења, десно на Булевар краља Петра I, лево у Кисачку улицу и даље настављају редовном трасом кретања.

ЛИНИЈА БРОЈ 2
Из Улице Футошке скрећу лево на Булевар ослобођења до терминала Ж.Станице. Поласке у супротном смеру обављају са полазног аутобуског  стајалишта за Руменку, и враћају се истом трасом.

 

ЛИНИЈА БРОЈ 3
Смер са Детелинаре: Од раскрснице улица Булевар краља Петра I и Булевара ослобођења аутобуси скрећу десно на Булевар ослобођења, лево у Јеврејску улицу, затим лево на Булевар Михајла Пуина и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер из Пероварадина: Од раскрснице Бул. Михајла Пупина и Јеврејске улице аутобуси скрећу лево у Јеврејску улицу, десно на Булевар ослобођења, лево на Булевар краља Петра I и даље настављају редовном трасом кретања.

ЛИНИЈА БРОЈ 5
Смер са Авијатичарског насеља: Од раскрснице улица Хајдук Вељкове и Новосадског сајма аутобуси саобраћају лево у Новосадског сајма, лево на Булевар ослобођења, десно на Булевар краља Петра I до Кисачке улице, десно у Кисачку, потом лево у Темеринску и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер са Темеринског пута: Од раскрснице улица Темеринске и Кисачке аутобуси саобраћају десно у Кисачку улицу, лево на Булевар краља Петра I, лево на Булевар ослобођења, десно у Улицу Новосадског сајма и даље настављају редовном трасом кретања.

ЛИНИЈА БРОЈ 8
Смер са Новог насеља: Од раскрснице улица Булевар краља Петра I и Булевара ослобођења аутобуси скрећу десно на Булевар ослобођења, лево у Јеврејску улицу, затим десно на Булевар Михајла Пуина и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер са Лимана I: Од раскрснице Бул. Михајла Пупина и Јеврејске улице аутобуси скрећу лево у Јеврејску улицу, десно на Булевар ослобођења, лево на Булевар краља Петра I и даље настављају редовном трасом кретања.
ЛИНИЈА БРОЈ 12
Смер са Телепа: Аутобуси завршавају полазак на аутобуском стајалишту у Максима Горког (испред СПЕНСА) и ту издржавају време до наредног поласка за Телеп.
Смер из Центра: Аутобуси користе полазно стајалиште на аутобуском стајалишту у Максима Горког (испред СПЕНСА), даље саобраћају до Стражиловске улице, десно у У Стражиловску улицу, десно на Булевар цара Лазара и даље настављају редовном трасом кретања.

ЛИНИЈА БРОЈ 14
Смер са Сајлова: Аутобуси завршавају полазак на Терминалу Ж.станице и ту издржавају време до наредног поласка за Сајлово.
Смер из Центра: Аутобуси користе полазно стајалиште на аутобуском стајалишту Булевар Јаше Томића-Булевар ослобођења (преко пута Хотела Нови Сад), даље саобраћају Булеваром Јаше Томића и даље настављају редовном трасом кретања.

ЛИНИЈА БРОЈ 15
Смер из Центра: Полазно стајалиште Булевар ослобођења-Булевар Јаше Томића (линије 7а, 14), лево Булевар краља Петра I, лево Кисачка улица до раскрснице са Булеваром Јаше Томића и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер из Зоне север: Од раскрснице Кисачке и Булевара Јаше Томића аутобуси саобраћају Кисачком улицом, затим десно Булевар краља Петра I, десно на Булевар ослобођења до Ж.станице и ту завршавају полазак.

ЛИНИЈА БРОЈ 17
Смер из БИГа: Од раскрснице Кисачке и Булевара краља Петра I аутобуси саобраћају десно на Булевар краља Петра I, десно на Булевар ослобођења до Ж.станице и ту завршавају полазак.
Смер из Центра: Поласке у смеру из Центра обављају са полазног стајалишта линије број 16, даље саобраћају Булеваром ослобођења, лево на Булевар краља Петра I, лево у Кисачку улицу и даље настављају редовном трасом кретања.

 

Аутобуси на измењеном делу трасе наведених аутобуских линија користе постојећа стајалишта других линија.