Читај ми

ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈА БРОЈ 10,11A,11B,15,16,17,20,21,22,23,24,30,32,33,35,42НК,55НК,TE-TO

ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈА БРОЈ   10,11A,11B,15,16,17,20,21,22,23,24,30,32,33,35,42НК,55НК,TE-TO
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (IV-34-3545/2022-5) одређује се привремена измена трасе аутобуских линија због одвијања једносмерног саобраћаја на Булевару Јаше Томића, од раскрснице са Булеваром ослобођења до Кисачке улице у Новом Саду. Измењен режим саобраћања линија важи од 05.08.  до 21.08.2022.године.
Аутобуси на линијама број 10,11A,11B, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 42НК, 55НК, TE-TO мењају трасу кретања:
ЛИНИЈE БРОЈ 10,15,17,TE-TO 
-Смер из Центра: Саобраћа редовном трасом.
-Смер од железничке станице: Од раскрснице улица Кисачке и Бул.Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул.Краља Петра I до Бул. ослобођења где скрећу лево на своју редовну трасу, сем линије 17 која саобраћа редовном трасом према центру.
На измењеном делу трасе користи редовно стајалиште Кисачка-Бул. Јаше Томића (стајалиште линија 1 и 11б).

ЛИНИЈЕ БРОЈ  22,23,24
-Смер из места ка железничкој станици: Од раскрснице Кисачке улице и Бул.Краља Петра I аутобуси скрећу лево на Бул. Краља Петра I и саобраћају до Бул. ослобођења затим скрећу десно на Бул. ослобођења и иду до Железничке станице.
На измењеном делу трасе користи аутобуско стајалиште Кисачка-Бул.Краља Петра I (стајалиште линије 1 и 8)
-Смер од железничке станице: Саобраћа редовном трасом.

ЛИНИЈА БРОЈ  11А и 11Б
-Линија 11А: Од раскрснице улица Кисачке и Јована Цвијића скреће лево у Кисачку улицу и иде до Бул.Краља Петра I, затим скреће десно на Бул. Краља Петра I затим иде право до Бул. oслобођења , затим скреће десно на Бул.oслобођења и иде до Железничке станице.
На измењеном делу трасе користи аутобуско стајалиште Краља Петра I -Кисачка (стајалиште линије бр 8).
-Линија 11Б: Саобраћа редовном трасом.

ЛИНИЈА БРОЈ  21,30
-Смер са железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
-Смер из места ка железничкој станици: Од раскрснице Кисачке улице и Бул. Краља Петра I аутобуси скрећу лево на Бул. Краља Петра I и саобраћају до Бул. oслобођења затим скрећу десно на Бул. oслобођења и иду до Железничке станице.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.

ЛИНИЈА БРОЈ  35 
-Смер са железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
-Смер из места ка железничкој станици: Од раскрснице улица Кисачке и Бул. Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул. Краља Петра I до Бул. oслобођења где скрећу десно на Бул.oслобођења и саобраћају до Железничке станице.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.

ЛИНИЈЕ БРОЈ  32,33
-Смер са МАС-а  : Саобраћа редовном трасом.
-Смер ка МАС-у: Од раскрснице улица Кисачке и Бул.Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул. Краља Петра I до Бул. oслобођења где скрећу десно на Бул.oслобођења и саобраћају до МАС-а.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.

ЛИНИЈЕ БРОЈ  16,20
-Смер са железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
-Смер ка железничкој станици : Од раскрснице улица Кисачке и Бул. Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул. Краља Петра I до Бул. oслобођења где скрећу десно на Бул.oслобођења и саобраћају до Железничке станице.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.

ЛИНИЈЕ БРОЈ 42НК
-Смер из места: У Руменачкој улици од кружног тока скреће лево и преко надвожњака саобраћа у зону Југ до Албуса, затим десно улицом Пут Новосадског партизанског одреда до раскрснице са Индустријском улицом одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.
-Смер из зоне: Од раскрснице улица Индустријске и Пут Новосадског партизанског одреда наставља право улицом Пут Новосадског паризанског одреда до Албуса, затим иде на надвожњак до кружног тока у Руменачкој улици одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.
ЛИНИЈА БРОЈ 55НК
-Смер из места: На раскрсници улица Корнелија Станковића и Руменачке скреће лево у Руменачку улици до кружног тока затим скреће десно и преко надвожњака иде у зону Југ до Албуса, затим десно улицом Пут Новосадског партизанског одреда до раскрснице са Индустријском улицом одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.
-Смер из зоне: Од раскрснице улица Индустријске и Пут Новосадског партизанског одреда наставља право улицом Пут Новосадског паризанског одреда до Албуса, затим иде на надвожњак до кружног тока затим се искључује у Руменачку улицу и саобраћа до  раскрснице Руменачке улице и Корнелија Станковића затим скреће десно одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.