Читај ми

ИЗМЕНA ТРАСЕ ЛИНИЈА БР. 2,7а,7б,8,9,18а,18б,55СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО од понедељка 04.09.2023. год. – ФАЗА 2.

ИЗМЕНA ТРАСЕ ЛИНИЈА БР. 2,7а,7б,8,9,18а,18б,55СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО од  понедељка 04.09.2023. год. – ФАЗА 2.
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве IV-34-5902/23год. одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 2, 7а, 7б, 8, 9, 18а, 18б, 55 СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО– ФАЗА 2, због реконструкције коловоза у Булевару кнеза Милоша у Новом Саду. Измењен  режим саобраћања важи од 04.09.2023. до почетка 3. фазе.  На наведеним линијама аутобуси мењају трасу кретања на следећи начин:

ЛИНИЈА БРОЈ 2, 7а и 18а
Смер из Центра: Од раскрснице Бул. кнеза Милоша и Бул. Јована Дучића десно Бул. Јована Дучића  до стајалишта БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА – ИГРАЛИШТЕ где чека време за наредни полазак.
Смер са Новог Насеља: Од почетног стајалишта БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА – ИГРАЛИШТЕ право Булеваром Јована Дучића редовном трасом.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 2, 7a и 18а, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
ЛИНИЈА БРОЈ 7б и 18б
Саобраћа кроз Булевар кнеза Милоша, без уласка у окретницу, са укудањем стајалишта на Бул. кнеза Милоша које неће моћи да користе. Време за наредни полазак се чека на стајалишту БУЛ. ПАТРИЈАХА ПАВЛА – ФУТОШКИ ПУТ.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 7б И 18б, НА РЕДОВНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ НЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА НА БУЛЕВАРУ КНЕЗА МИЛОША (стајалишта БУЛЕВАР КНЕЗА МИЛОША - БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА и БУЛЕВАР КНЕЗА МИЛОША - ГАРАЖА ГСП-А).
ЛИНИЈА БРОЈ 8
Смер са Новог Насеља: Од почетног стајалишта БУЛЕВАР КНЕЗА МИЛОША – БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА, где чека време наредног поласка, право Булеваром кнеза Милоша и даље редовном трасом.
Смер из Центра: Од раскрснице Бул. Јована Дучића и Улице Бате Бркића право Булеваром Јована Дучића и десно до почетног стајалишта БУЛЕВАР КНЕЗА МИЛОША – БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА, где чека време наредног поласка.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 8, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
ЛИНИЈА БРОЈ 9
Смер из Центра: Од раскрснице Булевар Јована Дучића и Улица Бате Бркића, лево у Ул. Бате Бркић, десно Футошким путем, десно Булеваром кнеза Милоша десно Бул. Јована Дучића до стајалишта БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА – ИГРАЛИШТЕ где чека време за наредни полазак.
Смер са Новог Насеља: Од почетног стајалишта БУЛЕВАР ЈОВАНА ДУЧИЋА – ИГРАЛИШТЕ право Булеваром Јована Дучића редовном трасом.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 9, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
ЛИНИЈА 55 ЈС
Смер из Новог Сада: Од раскрснице Бул. Јована Дучића – Бате Бркића лево  Улицом Бате Бркића, десно Футошким путем и затим редовном трасом.
Смер из Футога: Од раскрснице Бул. кнеза Милоша – Футошки пут – право Футошким путем, лево Ул. Бате Бркића,  десно  Бул. Јована Дучића и даље редовном трасом.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 55ЈС, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
Уговорени посебан линијски превоз ТЕ-ТО
Смер из Новог Насеља: Почетно стајалиште (ФУТОШКИ ПУТ - БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА) код раскрснице Булевар кнеза Милоша – Футошки пут – право Футошким путем, лево Ул. Бате Бркића,  десно  Бул. Јована Дучића и даље редовном трасом
Смер из ТЕ-ТО: Од раскрснице Бул. Јована Дучића – Бате Бркића, лево  Ул. Бате Бркића , десно Футошким путем и завршава код Сателитске пијаце (стајалиште ФУТОШКИ ПУТ – САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА) .
АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
Уговорени посебан линијски превоз Ново Насеље - Котекс Вискофан
Смер за „Котекс Вискофан“: Од раскрснице Бул. Јована Дучића – Бате Бркића лево  Улицом Бате Бркића , десно Футошким путем, лево Бул. Патријаха Павла и затим редовном трасом.
Смер из „Котекс Вискофан“: Од раскрснице Бул. Патријаха Павла – Футошки пут – десно Футошким путем, лево Ул. Бате Бркића,  десно  Бул. Јована Дучића и даље редовном трасом.
АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.