Čitaj mi

IZMENA TRASE LINIJA BR. 2,7a,7b,8,9,18a,18b,55SJ, Novo Naselje - Koteks Viskofan i TE-TO

IZMENA TRASE LINIJA BR. 2,7a,7b,8,9,18a,18b,55SJ, Novo Naselje - Koteks Viskofan i TE-TO od  ponedeljka 04.09.2023. god. – FAZA 2.
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve IV-34-5902/23god. određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 2, 7a, 7b, 8, 9, 18a, 18b, 55 SJ, Novo Naselje - Koteks Viskofan i TE-TO– FAZA 2, zbog rekonstrukcije kolovoza u Bulevaru kneza Miloša u Novom Sadu. Izmenjen  režim saobraćanja važi od 04.09.2023. do početka 3. faze.  Na navedenim linijama autobusi menjaju trasu kretanja na sledeći način:

LINIJA BROJ 2, 7a i 18a
Smer iz Centra: Od raskrsnice Bul. kneza Miloša i Bul. Jovana Dučića desno Bul. Jovana Dučića  do stajališta BULEVAR JOVANA DUČIĆA – IGRALIŠTE gde čeka vreme za naredni polazak.
Smer sa Novog Naselja: Od početnog stajališta BULEVAR JOVANA DUČIĆA – IGRALIŠTE pravo Bulevarom Jovana Dučića redovnom trasom.
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 2, 7a i 18a, NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
LINIJA BROJ 7b i 18b
Saobraća kroz Bulevar kneza Miloša, bez ulaska u okretnicu, sa ukudanjem stajališta na Bul. kneza Miloša koje neće moći da koriste. Vreme za naredni polazak se čeka na stajalištu BUL. PATRIJAHA PAVLA – FUTOŠKI PUT.
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 7b I 18b, NA REDOVNOM DELU TRASE NE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA BULEVARU KNEZA MILOŠA (stajališta BULEVAR KNEZA MILOŠA - BULEVAR JOVANA DUČIĆA i BULEVAR KNEZA MILOŠA - GARAŽA GSP-A).
LINIJA BROJ 8
Smer sa Novog Naselja: Od početnog stajališta BULEVAR KNEZA MILOŠA – BULEVAR JOVANA DUČIĆA, gde čeka vreme narednog polaska, pravo Bulevarom kneza Miloša i dalje redovnom trasom.
Smer iz Centra: Od raskrsnice Bul. Jovana Dučića i Ulice Bate Brkića pravo Bulevarom Jovana Dučića i desno do početnog stajališta BULEVAR KNEZA MILOŠA – BULEVAR JOVANA DUČIĆA, gde čeka vreme narednog polaska.
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 8, NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
LINIJA BROJ 9
Smer iz Centra: Od raskrsnice Bulevar Jovana Dučića i Ulica Bate Brkića, levo u Ul. Bate Brkić, desno Futoškim putem, desno Bulevarom kneza Miloša desno Bul. Jovana Dučića do stajališta BULEVAR JOVANA DUČIĆA – IGRALIŠTE gde čeka vreme za naredni polazak.
Smer sa Novog Naselja: Od početnog stajališta BULEVAR JOVANA DUČIĆA – IGRALIŠTE pravo Bulevarom Jovana Dučića redovnom trasom.
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 9, NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
LINIJA 55 JS
Smer iz Novog Sada: Od raskrsnice Bul. Jovana Dučića – Bate Brkića levo  Ulicom Bate Brkića, desno Futoškim putem i zatim redovnom trasom.
Smer iz Futoga: Od raskrsnice Bul. kneza Miloša – Futoški put – pravo Futoškim putem, levo Ul. Bate Brkića,  desno  Bul. Jovana Dučića i dalje redovnom trasom.
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 55JS, NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
Ugovoreni poseban linijski prevoz TE-TO
Smer iz Novog Naselja: Početno stajalište (FUTOŠKI PUT - BULEVAR PATRIJARHA PAVLA) kod raskrsnice Bulevar kneza Miloša – Futoški put – pravo Futoškim putem, levo Ul. Bate Brkića,  desno  Bul. Jovana Dučića i dalje redovnom trasom
Smer iz TE-TO: Od raskrsnice Bul. Jovana Dučića – Bate Brkića, levo  Ul. Bate Brkića , desno Futoškim putem i završava kod Satelitske pijace (stajalište FUTOŠKI PUT – SATELITSKA PIJACA) .
AUTOBUSI NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
Ugovoreni poseban linijski prevoz Novo Naselje - Koteks Viskofan
Smer za „Koteks Viskofan“: Od raskrsnice Bul. Jovana Dučića – Bate Brkića levo  Ulicom Bate Brkića , desno Futoškim putem, levo Bul. Patrijaha Pavla i zatim redovnom trasom.
Smer iz „Koteks Viskofan“: Od raskrsnice Bul. Patrijaha Pavla – Futoški put – desno Futoškim putem, levo Ul. Bate Brkića,  desno  Bul. Jovana Dučića i dalje redovnom trasom.
AUTOBUSI NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.