ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У УЛИЦАМА БРАНКА БАЈИЋА И НОВОСАДСКОГ САЈМА