IZLAGANJE NA JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORA ZA VIŠEPORODIČNO STANOVANJE U ULICAMA BRANKA BAJIĆA I NOVOSADSKOG SAJMA