Читај ми

ИЗГРАДЊА МОСТА – ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО НОВОГ САДА ЈЕ ПРОЈЕКАТ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Пројекат изградње моста, назван „мост - обилазница око Новог Сада са приступним саобраћајницама“ препознат је као пројекат који је од посебног значаја за Републику Србију, што је потврђено Закључком Владе Републике Србије.

Након што је одржана јавна презентација будућег моста у складу са једним од решења из Генералног пројекта, у циљу хитног спровођења поступка, градоначелник Новог Сада је формирао посебну Радну групу за спровођење активности на пројекту изградње моста.

Имајући у виду национални значај пројекта, чланове Радне групе чине представници са богатим професионалним искуством на реализацији највећих пројеката у нашој земљи и региону. Чланови Радне групе су представници Владе Републике Србије, представници Аутономне покрајине Војводине, представници Града, али и еминентни професори са Факултета техничких наука и представници струке. Задатак Радне групе је спровођење свих активности у вези са реализацијом пројекта изградње новог моста.

Радна група за задатак има да приоритетно и активно организује све активности и учеснике у овом процесу и прати реализацију и динамику реализације пројекта, који ће се спроводити по хитности, те је намера Града Новог Сада да рокови буду реални али најкраћи могући, како би Град Нови Сад што пре са поносом реализовао још један, у међународним оквирима значајан пројекат.

Након заврештка израде Генералног пројекта, у наредним недељама, циљ Града Новог Сада да се организују све активности тако да најкасније до почетка наредне године буде објављен јавни позив за пројектовање Идејног решења и Идејног пројекта.

Планирана објава јединственог тендера за пројектовање и изградњу обезбедиће далеко бржу реализацију, али сигурност и усаглашеност пројектовања и саме технологије изградње.

Један од стратешких циљева Града Новог Сада је да све активности на изградњи новог моста спроведе у периоду од наредних пет до шест година, у шта ће, од самог почетка реализације овог пројекта, уложити максималне ресурсе и капацитете.

Нови Сад, 29. јул 2020. године