Čitaj mi

IZGRADNJA MOSTA – OBILAZNICE OКO NOVOG SADA JE PROJEКAT OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIКU SRBIJU

Projekat izgradnje mosta, nazvan „most - obilaznica oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama“ prepoznat je kao projekat koji je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, što je potvrđeno Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Nakon što je održana javna prezentacija budućeg mosta u skladu sa jednim od rešenja iz Generalnog projekta, u cilju hitnog sprovođenja postupka, gradonačelnik Novog Sada je formirao posebnu Radnu grupu za sprovođenje aktivnosti na projektu izgradnje mosta.

Imajući u vidu nacionalni značaj projekta, članove Radne grupe čine predstavnici sa bogatim profesionalnim iskustvom na realizaciji najvećih projekata u našoj zemlji i regionu. Članovi Radne grupe su predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavnici Grada, ali i eminentni profesori sa Fakulteta tehničkih nauka i predstavnici struke. Zadatak Radne grupe je sprovođenje svih aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta izgradnje novog mosta.

Radna grupa za zadatak ima da prioritetno i aktivno organizuje sve aktivnosti i učesnike u ovom procesu i prati realizaciju i dinamiku realizacije projekta, koji će se sprovoditi po hitnosti, te je namera Grada Novog Sada da rokovi budu realni ali najkraći mogući, kako bi Grad Novi Sad što pre sa ponosom realizovao još jedan, u međunarodnim okvirima značajan projekat.

Nakon zavreštka izrade Generalnog projekta, u narednim nedeljama, cilj Grada Novog Sada da se organizuju sve aktivnosti tako da najkasnije do početka naredne godine bude objavljen javni poziv za projektovanje Idejnog rešenja i Idejnog projekta.

Planirana objava jedinstvenog tendera za projektovanje i izgradnju obezbediće daleko bržu realizaciju, ali sigurnost i usaglašenost projektovanja i same tehnologije izgradnje.

Jedan od strateških ciljeva Grada Novog Sada je da sve aktivnosti na izgradnji novog mosta sprovede u periodu od narednih pet do šest godina, u šta će, od samog početka realizacije ovog projekta, uložiti maksimalne resurse i kapacitete.

Novi Sad, 29. jul 2020. godine