ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-РУМЕНКА-ИРМОВО-КИСАЧ-ЧЕНЕЈ - 1. ДЕОНИЦА НОВИ САД - МОСТ НА КАНАЛУ ДТД КА ИРМОВУ

Дана 19.05.2023. године, почели су радови на изградњи прве деонице бициклистичке стазе Нови Сад – Руменка – Ирмово – Кисач – Ченеј, деоница од Новог Сада до моста на каналу ДТД ка Ирмову, у дужини од 9,6км.

Вредност ове инвестиције износи 213.627.987,46 динара, док је планирани завршетак радова средина марта месеца 2024. године.
Ова инвестиција је од великог значаја за Град Нови Сад, јер представља обилазницу међународне EuroVelo 6 руте. У коначној реализацији, у наредном периоду, Нови Сад ће имати нову бицилистичку стазу ка Ченеју у укупној дужини од 20,2км.

EuroVelo је бициклистичка мрежа састављена од 15 дугих рута које покривају и повезују читав европски континент. На делу између Новог Сада и Бачког Петровца, бициклистичке стазе представљају део Националне бициклистичке руте, која је уједно и планирана обилазница EuroVelo 6 руте. Бициклистичка рута EuroVelo 6 креће из Француске, а завршава се у Румунији, на обали Црног мора. Њена укупна дужина је око 3700км. У Србији траса EuroVelo 6 руте следи ток Дунава, те је позната и под именом „Дунавска бициклистичка рута“.

Целокупна мрежа бициклистичких стаза, која повезује насељена места на територији Града Новог Сада, као обилазница EuroVelo 6 руте, омогућиће страним циклотуристима приступ бројним туристичким знаменитостима, како на територији Града, тако и у приградским насељима. Кроз афирмацију и стварање услова за развој циклотуризма, подстицање бржег и једноставнијег кретања људи, развој спорта и еко-туризма, повећава се атрактивности и конкурентност туристичке понуде и укупан економски развој региона.