Читај ми

ИЗАБРАНО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА НА ДУНАВЦУ

Члан Градског већа за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић, в. д. директора ЈП Завод за изградњу града Мирјана Дејановић, председник Управног одбора ЈП Завод за изградњу града др Петар Загорчић, председник жирија Срђан Црквењаков, дипл. инж. арх. и секретар жирија Вања Вукадиновић, дипл. инж. арх. присуствовали су конференцији за новинаре поводом успешно завршеног конкурса за идејно архитектонско решење пешачко бициклистичког мостa преко Дунавца у Новом Саду.

ЈП Завод за изградњу града је 7. децембра 2011. године расписало овај Конкурс са циљем да се добије што квалитетније идејно архитектонско решење пешачко бициклистичког моста са прилазним рампама преко Дунавца од Сунчаног кеја до Рибарског острва у Новом Саду. Акценат приликом израде решења био је на поштовању окружења и природног амбијента. На Конкурс су пристигла три идејна решења, а жири је, узимајући у обзир конкурсне услове и анализе пристиглих решења, поднео Управном одбору Завода извештај о радовима.

- Након анализе свих докумената захтеваних конкурсном документацијом констатовано је да само један рад испуњава све тражене услове и одлучено је да се уговор о изради пројектно-техничке документације додели ауторима EURO GARDI GROUP D.O.O. Због уложеног труда у кратком року жири је похвалио све ауторе који су учествовали у овом конкурсу међутим због неиспуњавања свих услова, друга и трећа награда нису додељене, али је жири предложио да се за радове нађе решење за обештећење- изјавила је секретар жирија Вања Вукадиновић

Управни одбор Завода на седници одржаној, 20. јануара 2012. године донео Одлуку о додели награда и обештећења за идејно архитектонско решење пешачко бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду.

Учесницима, за рад под шифром 112233 АТЕЉЕ КРСТОНОШИЋ и рад под шифром 99999 Ладиславу Силађију, биће додељено обештећење у новчаном износу у висини од 50% од предвиђене треће награде.

Председник жирија Срђан Црквењаков је у образложењу првонаграђеног решења указао на чињеницу да понуђено решење задовољава све критеријуме који су потребни за рационално решење савладавања водене површине између града Новог Сада и Рибарског острва.

- Управни одбор ЈП Завод за изградњу града је данас прихватио извештај жирија о идејном решењу изградње моста, што значи да су се стекли сви услови да ово предузеће закључи уговор о главном пројекту са првоизабраним на конкурсу. Након закључења тог уговора и утврђивања динамике завршетка главног пројекта можемо говорити о динамици изградње моста - изјавила је в. д. директора ЈП Завод за изградњу града Мирјана Дејановић.


Усвојеним идејним архитектонским решењем предвиђено је да је дужина моста 246 метара, ширина 7 метара са проширењем на темену моста до 11 метара.

Нови Сад, 20. јануар 2012. године