Čitaj mi

IZABRANO IDEJNO REŠENJE ZA IZGRADNJU MOSTA NA DUNAVCU

Član Gradskog veća za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine dr Jelena Atanacković Jeličić, v. d. direktora JP Zavod za izgradnju grada Mirjana Dejanović, predsednik Upravnog odbora JP Zavod za izgradnju grada dr Petar Zagorčić, predsednik žirija Srđan Crkvenjakov, dipl. inž. arh. i sekretar žirija Vanja Vukadinović, dipl. inž. arh. prisustvovali su konferenciji za novinare povodom uspešno završenog konkursa za idejno arhitektonsko rešenje pešačko biciklističkog mosta preko Dunavca u Novom Sadu.

JP Zavod za izgradnju grada je 7. decembra 2011. godine raspisalo ovaj Konkurs sa ciljem da se dobije što kvalitetnije idejno arhitektonsko rešenje pešačko biciklističkog mosta sa prilaznim rampama preko Dunavca od Sunčanog keja do Ribarskog ostrva u Novom Sadu. Akcenat prilikom izrade rešenja bio je na poštovanju okruženja i prirodnog ambijenta. Na Konkurs su pristigla tri idejna rešenja, a žiri je, uzimajući u obzir konkursne uslove i analize pristiglih rešenja, podneo Upravnom odboru Zavoda izveštaj o radovima.

- Nakon analize svih dokumenata zahtevanih konkursnom dokumentacijom konstatovano je da samo jedan rad ispunjava sve tražene uslove i odlučeno je da se ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije dodeli autorima EURO GARDI GROUP D.O.O. Zbog uloženog truda u kratkom roku žiri je pohvalio sve autore koji su učestvovali u ovom konkursu međutim zbog neispunjavanja svih uslova, druga i treća nagrada nisu dodeljene, ali je žiri predložio da se za radove nađe rešenje za obeštećenje- izjavila je sekretar žirija Vanja Vukadinović

Upravni odbor Zavoda na sednici održanoj, 20. januara 2012. godine doneo Odluku o dodeli nagrada i obeštećenja za idejno arhitektonsko rešenje pešačko biciklističkog mosta preko Dunavca u Novom Sadu.

Učesnicima, za rad pod šifrom 112233 ATELJE KRSTONOŠIĆ i rad pod šifrom 99999 Ladislavu Silađiju, biće dodeljeno obeštećenje u novčanom iznosu u visini od 50% od predviđene treće nagrade.

Predsednik žirija Srđan Crkvenjakov je u obrazloženju prvonagrađenog rešenja ukazao na činjenicu da ponuđeno rešenje zadovoljava sve kriterijume koji su potrebni za racionalno rešenje savladavanja vodene površine između grada Novog Sada i Ribarskog ostrva.

- Upravni odbor JP Zavod za izgradnju grada je danas prihvatio izveštaj žirija o idejnom rešenju izgradnje mosta, što znači da su se stekli svi uslovi da ovo preduzeće zaključi ugovor o glavnom projektu sa prvoizabranim na konkursu. Nakon zaključenja tog ugovora i utvrđivanja dinamike završetka glavnog projekta možemo govoriti o dinamici izgradnje mosta - izjavila je v. d. direktora JP Zavod za izgradnju grada Mirjana Dejanović.


Usvojenim idejnim arhitektonskim rešenjem predviđeno je da je dužina mosta 246 metara, širina 7 metara sa proširenjem na temenu mosta do 11 metara.

Novi Sad, 20. januar 2012. godine