ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

www.arhivns.rs

Историјски архив у Новом Саду основан je 1954. године и има статус међуопштинског архива. Своју делатност врши на територији девет општина и то: БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, ВРБАС, НОВИ САД, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТЕМЕРИН И ТИТЕЛ. У депоима Историјског архива града Новог Сада чува се око 6500 дужних метара архивске грађе. Документа се налазе у оквиру око 800 фондова и збирки и обухватају временско раздобље од средине 18 века до данашњих дана. У овим документима се налазе подаци о развоју Града и околине, као и појединих органа и организација, правних и физичких лица из следећих места: БАНОШТОРА, БАЧКЕ ПАЛАНКЕ, БАЧКОГ ЈАРКА , БАЧКОГ ПЕТРОВАЦА, БАЧКОГ ДОБРОГ ПОЉА, БЕГЕЧА, БЕОЧИНА, БУДИСАВЕ, БУКОВЦА, ДЕСПОТОВА, ФУТОГА, ГАЈДОБРЕ, ГАРДИНОВАЦА, ГЛОЖАНА, ГОСПОЂИНАЦА, КАЋА, КИСАЧА, КОВИЉА, КУЦУРЕ, КУЛПИНА, ЛЕДИНАЦА, ЛОКА, ЛУГА, МАГЛИЋА, МЛАДЕНОВА, МОШОРИНА, НЕШТИНА, НОВE ГАЈДОБРЕ ,ОБРОВЦА, ПАРАГА, ПАРАГОВА, ПЕТРОВАРАДИНА, ПИВНИЦА, РАКОВЦА, РАВНОГ СЕЛА, РУМЕНКЕ, САВИНОГ СЕЛА, СИЛБАША, СИРИГА, СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, СТАРЕ ПАЛАНКЕ, СТЕПАНОВИЋЕВА, СУСЕКА, СВИЛОША, ТЕМЕРИНА, ТИТЕЛА, ТОВАРИШЕВА, ВЕТЕРНИКА, ВИЛОВА, ВРБАСА, ЗМАЈЕВА, ШАЈКАША, ЂУРЂЕВА, ЧЕЛАРЕВА, ЧЕНЕЈА, ЧЕРЕВИЋА, ЧОРТАНОВАЦА, ЧУРУГА И ЖАБЉА.

Архивску грађу која се налази на чувању у Историјском архиву града Новог Сада може да истражује сваки пунолететни грађанин под условима одређеним Одлуком о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву града Новог Сада. За истраживање је доступна сва архивска грађа за коју су урађена информативна средства. Није доступна несређена, оболела архивска грађа за коју није урађена копија и грађа чије је коришћење ограничио стваралац или правни наследник приликом предаје грађе архиву. Историјски архив града Новог Сада издаје фотокопије или скениране копије докумената. Скенирана документа могу се добити одштампана на А4 формату или дигитализована и снимљена на CD-у или DVD-у.

Историјски архив града Новог Сада налази се у три објекта на Петроварадинској тврђави и то: у «Једноставној касарни» и «Барутани», где су депои архива, и «Дугој касарни», у продужетку хотела «Варадин», где се врши пријем истраживача и других странака и где су пословне просторије архива .

Адреса: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА, Филипа Вишњића 2а.

Петар Ђурђев, директор

Телефони:
ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАРИЈАТ: 021/6432-214
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И СПОЉНА СЛУЖБА: 021/6431-557
РАД СА СТРАНКАМА И ИСТРАЖИВАЧИМА: 021/6431-752
РАД НА ОБРАДИ ГРАЂЕ И ПОСЛОВИ ДЕПОА: 021/6433-505
ФАКС: 021/6431-557

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: www.arhivns.rs
E-mail: arhivns@neobee.net

РАДНО ВРЕМЕ:
Рад са истраживачима: 8-14
Рад са странкама: 10-14