ИСПРАВКА: Набавка ГИС и CAD софтвера и ИТ, штампарске и GPS опреме за пројекат: „Веб-портал за инвеститоре са ГИС-ом“

Извршене су следеће измене и/или корекције:

(1) члан 19. Рок за предају понуда (Deadline for submission of tenders) документа „Обавештење о објави набавке“ (Procurement Notice)
Претходни текст:
25. април 2011. године, 12.00h
Нови текст:
26. април 2011. године, 12.00h

(2) члан 20. Отварање понуда (Tender opening session) документа „Обавештење о објави набавке“ (Procurement Notice)
Претходни текст:
25. април 2011. године, 13.00h у Граду Новом Саду, Канцеларија за локални економски развој, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад
Нови текст:
26. април 2011. године, 13.00h у Граду Новом Саду, Канцеларија за локални економски развој, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад

Све остале одредбе и услови документа „Обавештење о објави набавке“ (Procurement Notice) остају непромењени.

(3) члан 8, тачка 8.3 Предаја понуда (Submission of tenders) документа „Упутства за понуђаче“ (Instructions to tenderers).
Претходни текст:
Све понуде морају бити послате Граду Новом Саду, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад до 25. априла 2011. године, 12.00h, препорученим писмом уз потврду пријема или куриром тако да се на пријему потпише п.о. Горан Болић, помоћник градоначелника, или његов представник.
Нови текст:
Све понуде морају бити послате Граду Новом Саду, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад до 26. априла 2011. године, 12.00h, препорученим писмом уз потврду пријема или куриром тако да се на пријему потпише п.о. Горан Болић, помоћник градоначелника, или његов представник.

(4) члан 12, тачка 12.1 Отварање понуда (Opening of tenders) документа „Упутства за понуђаче“ (Instructions to tenderers).
Претходни текст:
Понуде ће бити отворене на отвореној седници 25. априла 2011. године, у 13.00h у Граду Новом Саду, у Канцеларији за локални економски развој, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад од стране комисије именоване за ту сврху. Комисија ће направити записник са састанка, који ће бити доступан на захтев.

Нови текст:
Понуде ће бити отворене на отвореној седници 26. априла 2011. године, у 13.00h у Граду Новом Саду, у Канцеларији за локални економски развој, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад од стране комисије именоване за ту сврху. Комисија ће направити записник са састанка, који ће бити доступан на захтев.

Све остале одредбе и услови документа „Упутства за понуђаче“ (Procurement Notice) остају непромењени.

Тендерски досије је на располагању у Граду Новом Саду, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад, објављен на вебсајту Уговорног тела: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.
Додатне информације или разјашњења/питања биће објављени на вебсајту Уговорног тела на адреси: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.