ISPRAVKA: Nabavka GIS i CAD softvera i IT, štamparske i GPS opreme za projekat: „Veb-portal za investitore sa GIS-om“

Izvršene su sledeće izmene i/ili korekcije:

(1) član 19. Rok za predaju ponuda (Deadline for submission of tenders) dokumenta „Obaveštenje o objavi nabavke“ (Procurement Notice)
Prethodni tekst:
25. april 2011. godine, 12.00h
Novi tekst:
26. april 2011. godine, 12.00h

(2) član 20. Otvaranje ponuda (Tender opening session) dokumenta „Obaveštenje o objavi nabavke“ (Procurement Notice)
Prethodni tekst:
25. april 2011. godine, 13.00h u Gradu Novom Sadu, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad
Novi tekst:
26. april 2011. godine, 13.00h u Gradu Novom Sadu, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad

Sve ostale odredbe i uslovi dokumenta „Obaveštenje o objavi nabavke“ (Procurement Notice) ostaju nepromenjeni.

(3) član 8, tačka 8.3 Predaja ponuda (Submission of tenders) dokumenta „Uputstva za ponuđače“ (Instructions to tenderers).
Prethodni tekst:
Sve ponude moraju biti poslate Gradu Novom Sadu, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad do 25. aprila 2011. godine, 12.00h, preporučenim pismom uz potvrdu prijema ili kurirom tako da se na prijemu potpiše p.o. Goran Bolić, pomoćnik gradonačelnika, ili njegov predstavnik.
Novi tekst:
Sve ponude moraju biti poslate Gradu Novom Sadu, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad do 26. aprila 2011. godine, 12.00h, preporučenim pismom uz potvrdu prijema ili kurirom tako da se na prijemu potpiše p.o. Goran Bolić, pomoćnik gradonačelnika, ili njegov predstavnik.

(4) član 12, tačka 12.1 Otvaranje ponuda (Opening of tenders) dokumenta „Uputstva za ponuđače“ (Instructions to tenderers).
Prethodni tekst:
Ponude će biti otvorene na otvorenoj sednici 25. aprila 2011. godine, u 13.00h u Gradu Novom Sadu, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad od strane komisije imenovane za tu svrhu. Komisija će napraviti zapisnik sa sastanka, koji će biti dostupan na zahtev.

Novi tekst:
Ponude će biti otvorene na otvorenoj sednici 26. aprila 2011. godine, u 13.00h u Gradu Novom Sadu, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad od strane komisije imenovane za tu svrhu. Komisija će napraviti zapisnik sa sastanka, koji će biti dostupan na zahtev.

Sve ostale odredbe i uslovi dokumenta „Uputstva za ponuđače“ (Procurement Notice) ostaju nepromenjeni.

Tenderski dosije je na raspolaganju u Gradu Novom Sadu, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad, objavljen na vebsajtu Ugovornog tela: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.
Dodatne informacije ili razjašnjenja/pitanja biće objavljeni na vebsajtu Ugovornog tela na adresi: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.

Preuzmite CORRIGENDUM No 1 01 - sr.doc (application/msword 123 KB)