ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ