„Инoвaтивaн приступ пружaњу jaвних услугa крoз рaчунaрствo у oблaку“ (“Cloud Approach for Innovation in Public Services” – CLIPS)

Град Нови Сад је један од 12 партнерских организација из пет европских земаља (Велика Британија, Италија, Немачка, Србија и Шпанија), којима је у оквиру Програма CIP Европске Уније одобрено финансирање пројекта CLIPS - „Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку“ / „Cloud Approach For Innovation In Public Services“.  

Пројектом је предвиђено да се ураде пилот пројекти у свакој земљи учесници, тј. да се развије нови приступ пружању јавних услуга применом рачунарства у облаку (cloud computing-a) нове технологије која омогућава корисницима приступ информацијама путем интернета независно од локације. Главна идеја CLIPS-a је да развије методологију и алат који ће у будућности омогућити цивилним корисницима и другим заитересованим странама, да учествују у развоју нових „cloud” јавних услуга. 

Кроз спровођење пет пилот пројеката у пет градова: Bremerhaven (DE), Lecce (IT), Нови Сад (РС), Santander (ES) и Stockport (UK), пројекат је настојао да покаже како се услуге засноване на рачунарству у облаку могу користити за добробит грађана, а у циљу лакшег перципирања, коришћен је измишљени сценарио породице која се сели из једне у другу државу чланицу уз типичне сложености које би се подразумевале у таквом случају. Узимајући у обзир административне захтеве као што је пријављивање за комуналије, школовање, локалне порезе, социјалну заштиту и др, а све кроз употребу коришћења инфраструктуре која је заснована на облаку, примарни циљ CLIPS-a је да покаже како може рачунарство у облаку да побољша ефикасност и пружање јавних услуга.

Пројекат финансира Европска унија, а вредност донације за Град Нови Сад износи 38.700 ЕУР  и 36.200 ЕУР за JКП „Информатика“, а трајање пројекта је 30 месеци. 

Додатне информације о пројекту можете наћи на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/clips-project-cloud-public-services