Читај ми

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ ДОСТУПНЕ НА САЈТУ ГРАДА НОВОГ САДА

Градови Нови Сад, Београд и Градске општине Врачар и Савски венац успоставили су сарадњу потписивањем Споразума о успостављању међуопштинске сарадње. Споразум су потписали градоначелници и председници општина, а као резултат ове сарадње основан је Сервис подршке у мобилности и комуникацији намењен особама са инвалидитетом, са циљем да се повећа доступност услуга, информација и комуникација.

Кроз међуопштинску сарадњу која је први пут успостављена на овај начин, обезбеђена је размена искустава и добре праксе чиме се унапређује примена принципа добре управе и подизања нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом, као и стварања једнаких могућности за све. У оквиру пројекта, набављена је техничка опрема за потребе рада Сервиса. Поред рачунарске опреме, набављена је и најсавременија студијска опрема за снимање видео материјала на знаковном језику и опрема за пренос догађаја уживо.

Остварењу постављеног пројектног циља, допринела је активност израде веб сајта Сервиса подршке у мобилности и комуникацији. Веб сајт пружа информације од значаја за особе са инвалидитетом за сваки град и општину појединачно, на знаковном језику и у звучном формату, што га чини јединственим у Србији. Сајт омогућава већем броју особа са инвалидитетом да се информише на приступачан начин о актуелностима и правима које имају, што побољшава квалитет њиховог живота. Адреса веб сајта je www.servispodrske.rs

Од 16. децембра 2022. године сервисне информације на српском знаковном језику се могу наћи и на сајту Града Новог Сада (банер на насловној страни сајта, са десне стране).

На основу Споразума о сарадњи који је потписан између Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Друштва тумача и преводилаца за знаковни језик из Новог Сада, преводиоци обрађују актуелне сервисне информације сваког радног дана и припремају информације за објаву. На овај начин омогућена је боља доступност информација за глуве особе које српски знаковни језик користе као свој први језик.

Нови Сад, 27. децембар 2022. године