Čitaj mi

INFORMACIJE NA ZNAKOVNOM JEZIKU DOSTUPNE NA SAJTU GRADA NOVOG SADA

Gradovi Novi Sad, Beograd i Gradske opštine Vračar i Savski venac uspostavili su saradnju potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje. Sporazum su potpisali gradonačelnici i predsednici opština, a kao rezultat ove saradnje osnovan je Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji namenjen osobama sa invaliditetom, sa ciljem da se poveća dostupnost usluga, informacija i komunikacija.

Kroz međuopštinsku saradnju koja je prvi put uspostavljena na ovaj način, obezbeđena je razmena iskustava i dobre prakse čime se unapređuje primena principa dobre uprave i podizanja nivoa socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom, kao i stvaranja jednakih mogućnosti za sve. U okviru projekta, nabavljena je tehnička oprema za potrebe rada Servisa. Pored računarske opreme, nabavljena je i najsavremenija studijska oprema za snimanje video materijala na znakovnom jeziku i oprema za prenos događaja uživo.

Ostvarenju postavljenog projektnog cilja, doprinela je aktivnost izrade veb sajta Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji. Veb sajt pruža informacije od značaja za osobe sa invaliditetom za svaki grad i opštinu pojedinačno, na znakovnom jeziku i u zvučnom formatu, što ga čini jedinstvenim u Srbiji. Sajt omogućava većem broju osoba sa invaliditetom da se informiše na pristupačan način o aktuelnostima i pravima koje imaju, što poboljšava kvalitet njihovog života. Adresa veb sajta je www.servispodrske.rs

Od 16. decembra 2022. godine servisne informacije na srpskom znakovnom jeziku se mogu naći i na sajtu Grada Novog Sada (baner na naslovnoj strani sajta, sa desne strane).

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je potpisan između Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu i Društva tumača i prevodilaca za znakovni jezik iz Novog Sada, prevodioci obrađuju aktuelne servisne informacije svakog radnog dana i pripremaju informacije za objavu. Na ovaj način omogućena je bolja dostupnost informacija za gluve osobe koje srpski znakovni jezik koriste kao svoj prvi jezik.

Novi Sad, 27. decembar 2022. godine