Читај ми

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА НОВЧАНОМ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ГРАЂАНА ПРЕМИНУЛИХ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Градска управа за социјалну и дечију заштиту, обавештава грађане да за остваривање права на новчану помоћ породици грађана преминулих од заразне болести Covid-19, са територије Града Новог Сада, а који су преминули у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 и сахрањени на територији Града Новог Сада, могу поднети захтев најкасније до 31. марта 2022. године.

Градско веће Града Новог Сада је 31. децембра 2021. године, донело Решење о измени и допуни Решења о додели новчане помоћи породицама грађана са територије Града Новог Сада који су преминули од заразне болести Covid-19, изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени листа Града Новог Сада“ број 60/21). У члану 1. Решења је прописано да се новчана помоћ у износу од 100.000,00 динара додељује породицама грађана са територије Града Новог Сада који су у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године преминули од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 и сахрањени на територији Града Новог Сада, а за које је захтев за доделу помоћи поднет до 31. марта 2022. године. Наведено решење је донето у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 56/20 и 7/22) и Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада.

Уколико се породице преминулих налазе у тешкој материјалној ситуацији, могу се обратити Центру за социјални рад Града Новог Сада, Змај Огњена Вука број 13, ради остваривања права на једнократну новчану помоћ, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), односно телефонм на број 021/2101-400.

Нови Сад, 25. март 2022. године