Čitaj mi

INFORMACIJA U VEZI SA NOVČANOM POMOĆI PORODICAMA GRAĐANA PREMINULIH OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, obaveštava građane da za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici građana preminulih od zarazne bolesti Covid-19, sa teritorije Grada Novog Sada, a koji su preminuli u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2 i sahranjeni na teritoriji Grada Novog Sada, mogu podneti zahtev najkasnije do 31. marta 2022. godine.

Gradsko veće Grada Novog Sada je 31. decembra 2021. godine, donelo Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o dodeli novčane pomoći porodicama građana sa teritorije Grada Novog Sada koji su preminuli od zarazne bolesti Covid-19, izazvane virusom SARS-COV-2 („Službeni lista Grada Novog Sada“ broj 60/21). U članu 1. Rešenja je propisano da se novčana pomoć u iznosu od 100.000,00 dinara dodelјuje porodicama građana sa teritorije Grada Novog Sada koji su u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine preminuli od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2 i sahranjeni na teritoriji Grada Novog Sada, a za koje je zahtev za dodelu pomoći podnet do 31. marta 2022. godine. Navedeno rešenje je doneto u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“ br. 56/20 i 7/22) i Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada.

Ukoliko se porodice preminulih nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, mogu se obratiti Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, Zmaj Ognjena Vuka broj 13, radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 38/11, 10/12, 34/17-dr. odluka, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 i 56/21), odnosno telefonm na broj 021/2101-400.

Novi Sad, 25. mart 2022. godine