Читај ми

ИНФОРМАЦИЈА О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Градско веће Града Новог Сада донело је решење којим је, у циљу побољшања материјалног положаја, додељена новчана помоћ у износу од 5.000 динара, и то за 1682 корисника права на новчану социјалну помоћ који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, 1244 родитеља, односно старатеља, деце са сметњама у развоју која похађају предшколске установе, основне и средње школе на територији Града Новог Сада и Школу за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, а који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, 349 корисника сервиса за подршку одраслим и старијим лицима са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама које реализује ШОСО „Милан Петровић“, 252 хранитеља деце која имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а која се налазе у хранитељским породицама и за 40 корисника услуга Дневног боравка за децу и омладину са смењама у развоју у Дому „Ветерник“ и сервиса за подршку које пружа Дом „Ветерник“.

Исплата помоћи се вршила на основу спискова који су Градској управи доставили Центар за социјални рад Града Новог Сада, предшколске установе, основне и средње школе на територији Града Новог Сада, Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, и Дом „Ветерник“. Помоћ је уплаћена 31. децембра 2021. године преко Центра за социјални рад, а корисници могу средства подићи на свим шалтерима пошта, као и у банци Поштанска штедионица, уз важећу личну карту.

Наведеним установама је електронским путем упућено обавештење о уплати помоћи, како би исте даље информисале кориснике, а уколико корисници помоћи имају примедбе поводом исплате новчане помоћи, могу исте упутити надлежној установи или Центру за социјални рад Града Новог Сада путем броја телефона 021/210-1400.

Нови Сад, 13. јануар 2022. године