ГРЧКОКАТОЛИЧКА ЦРКВА

Гркокатоличка или Унијатска црква у Новом Саду, чији су верници већина варошких Русина, налази се на углу улице Светозара Милетића и Јована Суботића у маленој порти. Припада квазибарокном стил са класицистичким прочељем, а посвећена је апостолима Петру и Павлу. Подигнута је 1822. године на тесној површини, тако да се улази у њу скоро из саме улице. За иконостас се претпоставља да је дело Арсе Теодоровића или Ивана Иванића. У Буни, приликом бомбардовања, није страдала, јер ју је заштитио командант Тврђаве, генерал Павле Киш, који је био унијат, мада су је њени припадници опљачкали и убили свештеника. Млади аустријски цар Фрања Јосиф посетио ју је 1852. године. Преко пута ње налази се парохијски дом са пространим двориштем из 1820, мада је реновирањем доста изгубио од првобитног стила. Најчувенији свештеник ове цркве био је песник Јован Храниловић, родом из Жумберка.