Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада - Канцеларија за младе

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада - Канцеларија за младе:

Aдреса: Аполо центар, Трг слободе бр. 3, II спрат, 21101 Нови Сад, Србија
Имејл-адреса: kzm@uprava.novisad.rs
Веб-сајт: https://www.kzm.novisad.rs/
Број телефона: +381 21 662 44 70

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада:
Aдреса: Жарка Зрењанина бр. 2, II спрат, 21101 Нови Сад, Србија
Број телефона:+381 21 520 625

„Омладински ОК клуб“:
Aдреса: СПЕНС, Сутјеска бр. 2, I спрат, 21101 Нови Сад, Србија

Канцеларија за младе је сектор у склопу Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада, која је почела са радом 16. децембра 2009. године. Главни циљ јој је подршка младима да се активно укључе у друштво. Она је сервис младих Новосађана и Новосађанки, који им обезбеђује активно укључивање у живот Града, и део је система локалне самоуправе.

У Канцеларији за младе Града Новог Сада обављају се послови који се односе на:

 • Уређење и стварање услова за бригу о младима;
 • Доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на територији Града;
 • Праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на унапређењу локалне омладинске политике;
 • Успостављање и одржавање сарадње са локалним организацијама, удружењима и групама младих, организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима, институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје надлежности имају програме за младе;
 • Подстицање омладинског организовања;
 • Образовне активности и јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву;
 • Израда и финансирање пројеката у циљу унапређења и побољшања положаја младих
 • Информисање младих;
 • Координација, подстицање, помагање и учешће у реализацији активности којима се представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;
 • Подршку међуопштинске, регионалне и међународне сарадње младих;
 • Организовање, координацију и подршку активности и програма којима се подстиче и омогућава повезивање, размена и унапређење сарадње између организација, удружења и група младих, ученичких и студентских парламената, институција, установа и организација, јавних, јавно комуналних и других предузећа, других правних и физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке младима.

Све послове које обавља Канцеларија за младе и активности у које је укључена имају основни циљ а то је успостављање, развој и унапређење локалне политике за младе.

Ради успешног задовољавања једне од приоритетних потреба младих препознате у Локалнoм акционом плану политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе је, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Аутономне покрајине Војводине, основала „Омладински ОК клуб“ за добробит младих.

„Омладински ОК клуб“ промовише сарадњу у омладинском сектору, обезбеђује стални дијалог, непосредни контакт са младима и остваривање њихових интересовања и потреба.

Овај модерно опремљен простор пружа младима могућност да се Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада - Канцеларија за младеокупљају, осмишљавају и реализују активности, остварују своје потенцијале, и тако оснажени доприносе развоју заједнице. Простор је намењен удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима, студентима/кињама, ученичким парламентима, неформалним групама, појединцима и појединкама који/е су млади или се баве младима.